Karya Sastra Lisan Hahiwang, Mamak Lawok

Teknokra.id - 

Bulehot

Karya Sastra Lisan Hahiwang, Mamak Lawok

Pekhtama ni bismillah
jama sunyin diketi
Tulung dengis pai kidah
Manat cutik di keti

Kintu wat bufaedah
Kasi sikhok lom hati
Ajo do mamak lawok
Haga ngilu peghmisi

Nekham ji tungga sekhebok
Mawat kik dapok beni
Ti bidi pak mesukhok
Kham saling menghormati

Mahalok kinjuk dapok
Minok kik pak sabingi
Kham makhok putatawok
Bebalah khepa sungi

Kham dedok khepa bulok 
Waktu payah ti bagi
Kik pak kham tungga sekhebok
Kalau sinji jalanni

Kak dukhi mekhakhisok
Jadi lantakh muwakhi 
Jadi pembuka khangok
Kintu wat kawok an ni

Pusilau pusasepok
Waktu kawin khik mati
Sai di doh khadu nyikhok
Kheno ibakhat tali

Kintu ni ngilu tawok
Daleh ti buka hati
Ajo haga wat lapok
Hahiwang khasa ni hati

Kintu bang pakheda tekhok
Mahap di kham sunyin ni
Kik basa khukhang halok
Kilu mahap di keti

Kik nana liwat sikhok
Kindang khepa ulah ni
Ngasi melamon sukhok
Wat muneh ngehahikhi

Nuha kik mamak lawok
Injuk jak mutus kaji
Kindang payu do anggok
Sejakh jadi babiti

Mak dibiti sai halok
Kuk sai matahok kasi
Khisok miwang Sakhdedok
Ngawakat wakat dikhi

Sembahyang khisok ti tok
Mak genok bngi khani
Kak ngangon kon di khumpok
Hakha pu budah mati

Kuk basuhan makung ti tok
Mak kung balin jak mandi
Bang lancakh tikadugok
Mak dapok nangguh lagi

Sesol ku gulok pansok
Ti ingok dikhi mak ngaji
Hukhik Sa angkah sekhebok
Kik mati khadu pasti

Kain handak sang lekok
Seno sai ti usung mati 
Kintu bang wat pembatok
Anjak di minak muwakhi

Ja kidah kham nyepok
Gukhu takhik usung ni
Najin silek ni langok
Mak pekhnah nganik besi

Nekham di padok khumpok
Banjakh bedik lom bumi
Mungkar nangkir sai nyepok
Sapa lawan ku hani

Inggoman ngapuhalok
Ampai kuk telu bingi
Buwok ni kulok kimpok
Ngilekh di kanan kikhi

Nekham butong mak dapok
Layin tanyandang dikhi
Goh tekhai ganda dapok
Mak dapok milak lagi

Silek buntokh ti batok
Tawai ni tamong sebi
Luncat kikhi pudapok
Mit kanan api lagi

Mawat kik ya mileh pok
Mekhanai atau muli seno
Malah sai halok
Nyepok khang ngaji dikhi

Kik iman ni mak dapok
Salamat tugok nanti
Wat kenangan ti penok
Pucacumit guwai ni

Lom hati ni mahalok
Dak duk muji ilahi 
Sangun bumacam pambatok
Ya nyepok sai delom ni

Kindang khisok ngalagok
Guwai ni ulun jak ngaji
Jak kukhuk sulup di ulok
Di liwa gukhu sufi

Lain angkah mesekhebok 
Wat pak mintelu kali
Bang nyebekhang di lawok
Pedom diatas sa sakuci

Maksiat sai ti batok
Mani pandai taubat ni
Mati lupa mak tinggok
Ucap ni mumpung lagi

Bang jadi ni matahok
Ngaji sa makna kaci
Kudengis hani khumpok Bukhinak  nicak tahi
Antak ija pai kicik kalau do hak bukheti (Penulis: Amalia Sabilla Mukhtar).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel